Algemene voorwaarden deelname Haag Uit

Risico

Deelname aan de introductieweek Haag Uit geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer.
Stichting Haag Uit is geen geval aansprakelijk voor schade aan goederen, meegebracht door de deelnemende persoon.

Kosten

De kosten van deelname aan Haag Uit 2021 bedragen €10,-

Annulering

Geldige redenen zijn privéomstandigheden (zoals overlijden van een familielid of dierbare), ziekte of het niet deelnemen aan een opleiding van de faculteit IT&Design van de Haagse Hogeschool (omdat je niet geslaagd bent voor je middelbare school of deelneemt aan een opleiding van een andere faculteit of school)
Overige redenen voor het niet deelnemen aan Haag Uit na inschrijving en het retour willen ontvangen van inschrijfgelden, zijn ter beoordeling van het bestuur.

Betalingsmethode

Indien gekozen wordt voor betaling per incasso, gaat de opgegeven rekeninghouder akkoord met een automatische incasso van het totale inschrijfgeld van €10,-. Deze automatische incasso vindt plaats ongeveer 2 weken voor aanvang van Haag Uit.

Betaling

Automatische incasso mag uitsluitend plaatsvinden bij personen van 18 jaar of ouder. Indien de deelnemende persoon jonger is dan 18 jaar, en de deelnemende persoon gaat akkoord met Algemene Voorwaarden van Stichting Haag Uit, wordt geaccepteerd dat er toestemming is van de ouders van de deelnemende persoon voor incasso.
Indien deelnameregistratie pas plaats vindt na de incassodatum, kan het bestuur de deelnemende persoon vragen het deelnamegeld contant mee te nemen naar Haag Uit.